Gizlilik Politikası ve Çerezler

Şirketimiz ENGIE Yönetim Enerji Hizmetleri ve Ticaret A.Ş., benimsemiş olduğu müşteri memnuniyeti ve güvenliği odaklı hizmet anlayışı gereği aşağıda yer alan temel kurallar kapsamında hareket etmektedir:

Şirketimiz sizlere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla üyelik veya üye olmaksızın alış-veriş sürecinde bir takım kişisel verilerinizi sizlerden talep etmektedir. Bunun haricinde Şirketimiz, hem sizlere daha etkin bir internet sitesi sunabilmek, hem de ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek ürün gamını geliştirmek amacıyla internet tarayıcınız ile etkileşim içerisinde çerezler "cookies" kullanmakta ve bunun sonucu şahsınıza özel olmayan bir takım istatistiksel bilgileri de zaman zaman toplamaktadır. Tarafınıza ait kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında; kişisel olmayan verileriniz ise ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Şirketimiz sistemlerinde kayıt altına alınmakta ve işlenmektedir. 

Sistemlerimizde toplanan bu bilgiler, müşteri “sınıflandırma” veya dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması vb. katma değerli hizmet sunumuna yönelik çalışmalarımızda kullanılmakta olup, söz konusu veriler Şirketimizin bağlı olduğu yurt içi veya yurt dışındaki diğer ENGIE Grup Şirketleri ile her türlü ürün ve hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, üyelik bilgilendirmeleri, uygulamaları veya işlemlerinin yapılması amacı ile paylaşabilir. Bu kapsamda internet sitemiz aracılığıyla toplanan ve işlenen bilgiler için Şirketimiz ve diğer ENGIE Grup Şirketleri  birlikte kişisel bilgi sorumlularıdır. 

Bu kapsamda bilgilerinize ulaşma izni olan ENGIE Grup Şirketleri için çalışan tüm şirketler, tüm ENGIE Grup personeli gizlilik mecburiyeti uygulamasına özellikle uymak zorunluluğundadırlar. Verilerin yurt dışında mukim bir ENGIE grup şirketine aktarılması sürecinde ilgili ülkede yeterli koruma bulunmuyor ise paylaşılacak veriler, salt anonimleştirilmiş bilgiler olup herhangi bir kişiyi işaret eden veya tanımlanmasını sağlayacak bilgiler içermemektedir. Bunların haricinde yasalara uygun olarak verilmiş Mahkeme/Savcılık veya yürütme kararları, yasal istisnalar ve kişinin kendine ait kişisel bilgilerini üçüncü kişilere vermek yönündeki açık onayı dışında, tarafınıza ait veriler hiçbir şekilde üçüncü kişiler ile paylaşılamaz. Ancak meydana gelebilecek bir sahtecilik/dolandırıcılık ya da herhangi bir soruşturma ya da şebeke güvenliği ihlali konusunda vb. yasal merciler ve diğer ilgili kurumlar ile işbirliği yapabilir ve yasalar tarafından gerekli görülen hallerde ya da adli makamların talebini yerine getirilmesi amacıyla, elde edilen her türlü bilgiyi (kişisel veriler dâhil) ifşa edebiliriz.

Kullanıcı bilgilerinin gizliliğini korumak adına Şirketimiz, sistem ve internet alt yapısını en güvenilir seviyede tutarak gerekli önlemleri almış olup, kendi personelimiz de dâhil olmak üzere, bilgilerinize hiç kimsenin izinsiz ulaşamaması için bilişim sistemleri üzerinde sıkı bir güvenlik politikası uygulanmaktadır. Bu kapsamda Şirketimizde ‘’Secure Sockets Layer’’ (SSL) teknolojisi kullanılmakta ve SSL sertifikamız sayesinde kişisel bilgileriniz şifrelenmektedir. 

Bilgilerinizin güncel tutulması Şirketimiz için büyük önem arz ettiğinden belirli zaman aralıkları ile tarafınızdan kişisel bilgilerinizin güncellenmesi talep edilebilir.

Gizlilik Politikamız kapsamında kişisel bilgileriniz ile ilgili aşağıdaki konularda bilgi alma hakkınız mevcut olup, Şirketimiz Müşteri Hizmetlerine yapacağınız yazılı bir talep ile bu hakkınızı her zaman kullanabilirsiniz:

a) Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Aşağıda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

e.1) 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

e.2) Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

e.3) Kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hâle getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, 


ENGIE Yönetim Enerji Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. gizlilik politikası ve çerezler hakkında daha detaylı bilgi almak istemeniz halinde aşağıdaki iletişim kanallarından bize ulaşabilirsiniz. Destek saatlerimiz hafta içi her gün 09:00-17:00 arasıdır.

Telefon: 0850 304 43 82

E-posta: destek@engie.com

ENGIE Yönetim Enerji Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi

MERSİS No: 0-7820-5253-7000010

Vergi Dairesi ve No: Maslak V.D. / 7820525370


[1] ENGIE Grup Şirketleri terimi, 1, place Samuel de Champlain 92400 COURBEVOIE Fransa 01.44.22.00.00 adresinde faaliyet gösteren 542 107 651 sicil numarasıyla Fransa’da kayıtlı bir tüzel kişilik olan ENGIE S.A.’nın tüm iştirakleri anlamına gelmektedir.